Terma dan syarat

First Prudential Markets Pty Ltd (ABN 16 112 600 281) (FP Markets) (AFSL 286354) memiliki dan mengendalikan www.fpmarkets.com.au, www.fpmarkets.com dan www.fpmarketsasia.com (tapak web).

Sila baca terma dan syarat berikut dengan teliti. Dengan mengakses laman web ini, termasuk mana-mana halaman web yang terletak pada nama domain tersebut, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat di bawah, jangan akses laman web ini.

Akses Laman Web
Maklumat yang diberikan di laman web ini adalah untuk penduduk Australia sahaja dan tidak bertujuan untuk akses atau digunakan oleh penduduk di mana-mana negara lain.

Amaran Risiko
Kontrak untuk Perbezaan (CFD) memanfaatkan produk derivatif di kaunter dan membawa tahap risiko yang tinggi kepada modal anda.

Anda hanya perlu mempertaruhkan modal yang anda mampu kehilangannya. Dalam keadaan tertentu, disebabkan turun naik dalam nilai pasaran anda mungkin tidak mendapat kembali jumlah pelaburan awal anda. Anda mungkin bukan sahaja kehilangan pelaburan awal anda tetapi anda mungkin menanggung liabiliti untuk membayar jumlah tambahan untuk menampung kerugian. Ini bermakna anda boleh kehilangan lebih banyak wang daripada yang anda telah laburkan.

Berdagang dalam CFD tidak sesuai untuk semua orang. CFD hanya sesuai untuk pelabur yang memahami sepenuhnya risiko yang berkaitan dengan produk ini. Anda harus memastikan bahawa anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat, dan dapatkan nasihat bebas jika perlu.

Maklumat lanjut berkaitan risiko yang berkaitan dengan CFD terkandung dalam Penyata Pendedahan Produk untuk produk yang anda pilih. Anda mesti memastikan bahawa anda membaca dan memahami dokumen itu sebelum membuka akaun dengan kami. Penyata Pendedahan Produk tersedia untuk dimuat turun dari laman web ini (di sini) atau atas permintaan daripada pejabat kami. Kami juga mengesyorkan anda membaca dan memahami dokumen yang telah kami sediakan yang dipanggil "Dasar Utama: CFD" yang tersedia di sini.

Prestasi Pelaburan
FP Markets tidak menjamin sebarang kadar atau pulangan tertentu, prestasi sebarang pelaburan atau pembayaran balik modal daripada pelaburan dalam produk kewangan yang kami sediakan. Semua pelaburan, termasuk perdagangan spekulatif, tertakluk kepada pelaburan dan risiko lain. Risiko ini digariskan secara terperinci dalam Penyata Pendedahan Produk yang disediakan untuk produk yang berkaitan.

Contoh Kerja
Contoh kerja yang disediakan dalam laman web ini menunjukkan cara dagangan CFD boleh berfungsi. Produk, harga, kadar faedah dan caj yang digariskan dalam contoh ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk atau komitmen oleh FP Markets tentang nilai yang sebenarnya akan digunakan pada perdagangan.

Ketepatan Maklumat
FP Markets membuat usaha yang munasabah untuk memastikan maklumat yang diberikan di laman web ini adalah lengkap dan betul. FP Markets dan badan korporatnya yang berkaitan tidak memberikan sebarang representasi atau jaminan tentang kebolehpercayaan, ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini. FP Markets tidak menerima sebarang liabiliti untuk kelewatan, peninggalan, pembentangan yang tidak lengkap atau ketidaktepatan dalam maklumat yang terkandung dalam laman web ini disebabkan oleh kekurangan teknologi.

Maklumat dan pendapat mungkin berubah tanpa notis. Anda dinasihatkan untuk menyemak dengan penasihat sebelum membuat sebarang keputusan. FP Markets tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini anda tentang sebarang pindaan yang dibuat kepada maklumat yang terkandung dalam laman web ini.

Tiada Nasihat Peribadi
Maklumat yang terkandung di laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat produk kewangan peribadi. Maklumat tersebut adalah maklumat am sahaja dan tidak mengambil kira satu atau lebih objektif, keadaan kewangan atau keperluan anda.

Sebelum membuat keputusan pelaburan atau perdagangan berdasarkan maklumat di laman web ini, kami mengesyorkan agar anda menilai sama ada maklumat di laman web ini sesuai dengan objektif, keadaan kewangan dan keperluan tertentu anda. Kami mengesyorkan agar anda mendapatkan bantuan penasihat kewangan, cukai atau undang-undang bebas.

Maklumat di laman web ini bukanlah cadangan untuk melabur dalam mana-mana produk atau perkhidmatan kewangan yang ditawarkan oleh FP Markets atau mana-mana badan korporat yang berkaitan.

hak cipta
Hak cipta skrin yang memaparkan halaman web, maklumat dan bahan di dalamnya dan dalam susunannya (bahan) dimiliki oleh FP Markets melainkan dinyatakan sebaliknya. Anda boleh memuat turun satu salinan bahan dan jika perlu untuk tujuan rujukan, simpan salinan sementara dalam cache komputer anda dan buat satu salinan cetak bahan tersebut. Anda boleh menggunakan bahan lain seperti yang dibenarkan secara nyata di laman web ini. Penggunaan bahan yang tidak dibenarkan akan melanggar pemilikan hak cipta dan anda mungkin akan disaman kerana penglibatan anda dalam perkara itu.

Tawaran dan Pautan Pihak Ketiga
Mungkin terdapat rujukan di laman web ini kepada tawaran atau promosi yang disediakan oleh pihak ketiga yang tidak bergabung dengan FP Markets atau badan korporat yang berkaitan dengannya. FP Markets tidak membuat jaminan, waranti atau perwakilan mengenai kualiti, ketepatan, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan barangan atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Barangan atau perkhidmatan yang diperoleh daripada pihak ketiga dilakukan atas risiko anda sendiri. FP Markets menafikan liabiliti untuk, sebarang maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan yang disiarkan atau ditawarkan di mana-mana tapak web pihak ketiga yang dipautkan ke laman web ini. Dengan mencipta pautan ke tapak web pihak ketiga, FP Markets tidak mengendors atau mengesyorkan sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau maklumat atau bahan yang terkandung di tapak web tersebut, dan FP Markets juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau diiklankan di tapak web tersebut. Laman web pihak ketiga mungkin memberikan keselamatan yang kurang daripada tapak web ini.

Had Liabiliti
Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, FP Markets tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk sebarang kehilangan atau kerosakan, termasuk tanpa had kepada, secara langsung atau tidak langsung, khas, sampingan atau ganti rugi, kerugian atau perbelanjaan yang timbul berkaitan dengan laman web ini atau mana-mana tapak yang dipautkan atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan pautan ini, oleh mana-mana pihak, atau berkaitan dengan sebarang kegagalan prestasi, ralat, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer atau talian atau kegagalan sistem, walaupun jika FP Markets, atau wakilnya, dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan, kerugian atau perbelanjaan tersebut.

Intellectual Property
Kandungan di laman web ini adalah harta intelek FP Markets atau pihak ketiga termasuk pemberi lesen kami dan tidak boleh diterbitkan semula atau sebaliknya digunakan kecuali seperti yang diperuntukkan secara nyata di laman web ini atau dengan kebenaran bertulis FP Markets. Kandungan ini mungkin termasuk nama, syarat dan data yang mungkin atau mungkin tidak dikenal pasti dengan simbol yang mengenal pastinya sebagai nama, istilah atau item di mana hak cipta dituntut atau tanda dagangan dipegang. Kekurangan mana-mana simbol sedemikian tidak sepatutnya, dalam apa jua keadaan, difahami sebagai bermaksud bahawa nama, istilah atau data bukanlah intelektual sama ada FP Markets atau pihak ketiga.

Mana-mana harta intelek pihak ketiga yang digunakan oleh kami dalam kandungan laman web kami tidak boleh ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa pemilik pihak ketiga menaja, menyokong atau dalam apa-apa cara bergabung dengan kami atau dengan perniagaan kami, atau mereka membuat sebarang representasi mengenai kesesuaian produk kami.

Penggunaan tapak web dan sistem FP Markets tanpa kebenaran termasuk tetapi tidak terhad kepada kemasukan tanpa kebenaran ke dalam sistem FP Markets, penyalahgunaan kata laluan atau penyalahgunaan sebarang maklumat atau bahan yang disiarkan di tapak web adalah dilarang sama sekali. FP Markets boleh menamatkan perjanjian ini dan akses anda ke tapak web pada bila-bila masa tanpa notis.

Kandungan Laman Web
Maklumat atau kandungan di laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, disesuaikan, dimuat naik kepada pihak ketiga, dipautkan kepada, dibingkaikan, dilakukan secara terbuka, diedarkan atau dihantar dalam sebarang bentuk, kecuali jika perlu untuk melihat maklumat di laman web ini pada pelayar anda , atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, melalui sebarang proses tanpa kebenaran bertulis khusus daripada FP Markets.

Syarat Tambahan
Bahagian atau halaman tertentu di laman web ini mungkin mengandungi terma dan syarat berasingan, yang merupakan tambahan kepada terma dan syarat ini. Sekiranya berlaku konflik, terma dan syarat tambahan akan mengawal bahagian atau halaman tersebut.

Maklumat Penting Lain
FP Markets dan badan berkaitannya korporat, pengarah dan kakitangan lain mungkin, dari semasa ke semasa, mempunyai kepentingan dalam produk kewangan dan menerima faedah lain daripada urus niaga yang timbul akibat maklumat yang diakses melalui laman web ini.

Undang-undang yang Mentadbir
Terma dan syarat ini ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di New South Wales, Australia. Dengan menggunakan tapak web ini, anda secara tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah New South Wales dan Mahkamah Persekutuan Australia.

Untuk melihat Dasar Privasi kami, klik pada pautan di bawah:
Dasar Privasi

Sertai dengan 3 langkah mudah
Mula menjana pendapatan hari ini

1
Mendaftar
Lengkapkan borang permohonan
kami yang cepat dan selamat.
2
Rujuk
Terima pautan
penjejakan unik anda untuk
bermula dengan segera
3
Perolehi
Jejak rujukan anda
dalam masa sebenar dan mula
memperolehi rebat.

Menjadi seorang
Rakan kongsi Pasaran FP hari ini

By continuing you agree FP Markets affiliate terms and conditions.
fp markets telegram
Get instant Updates in Telegram