Các điều khoản và điều kiện

First Prudential Markets Pty Ltd (ABN 16 112 600 281) (FP Markets) (AFSL 286354) sở hữu và điều hành www.fpmarkets.com.au, www.fpmarkets.com và www.fpmarketsasia.com (website).

Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập trang web này, bao gồm bất kỳ trang web nào đặt tại tên miền đó, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây, không truy cập trang web này.

Truy cập trang web
Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho cư dân Úc và không dành cho cư dân của bất kỳ quốc gia nào khác truy cập hoặc sử dụng.

Cảnh báo rủi ro
Hợp đồng chênh lệch (CFD) là các sản phẩm phái sinh chưa niêm yết có đòn bẩy và có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn.

Bạn chỉ nên mạo hiểm với số vốn mà bạn có thể để mất. Trong một số trường hợp nhất định, do biến động về giá trị thị trường, bạn có thể không lấy lại được số tiền đầu tư ban đầu của mình. Bạn không chỉ có thể mất khoản đầu tư ban đầu mà còn có thể phải chịu trách nhiệm trả thêm một khoản tiền để bù lỗ. Điều này có nghĩa là bạn có thể mất nhiều tiền hơn số tiền bạn đã đầu tư.

Giao dịch CFD không phù hợp với tất cả mọi người. CFD chỉ phù hợp với những nhà đầu tư hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan đến các sản phẩm này. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.

Thông tin bổ sung liên quan đến các rủi ro liên quan đến CFD có trong Tuyên bố tiết lộ sản phẩm cho sản phẩm bạn chọn. Bạn phải đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu tài liệu đó trước khi mở tài khoản với chúng tôi. Tuyên bố tiết lộ sản phẩm có sẵn để tải xuống từ trang web này (tại đây) hoặc theo yêu cầu từ văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc và hiểu tài liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị có tên là “Chính sách chính: CFD” có sẵn tại đây.

Hiệu suất đầu tư
FP Markets không đảm bảo bất kỳ tỷ lệ hoặc lợi tức cụ thể nào, hiệu suất của bất kỳ khoản đầu tư nào hoặc việc hoàn trả vốn từ khoản đầu tư vào một sản phẩm tài chính do chúng tôi cung cấp. Tất cả các khoản đầu tư, bao gồm cả các giao dịch đầu cơ, đều phải chịu rủi ro đầu tư và các rủi ro khác. Những rủi ro này được nêu chi tiết trong Tuyên bố tiết lộ sản phẩm được cung cấp cho sản phẩm có liên quan.

Sản phẩm mẫu
Các ví dụ hoạt động được cung cấp trong trang web này chứng minh cách thức hoạt động của các giao dịch CFD. Các sản phẩm, giá cả, lãi suất và phí được nêu trong các ví dụ này chỉ nhằm mục đích minh họa và không nên được coi là dấu hiệu hoặc cam kết của FP Markets về các giá trị sẽ thực sự áp dụng cho giao dịch.

Độ chính xác của thông tin
FP Markets nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên trang web này là đầy đủ và chính xác. FP Markets và các công ty liên quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có trong trang web này. FP Markets không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với sự chậm trễ, thiếu sót, trình bày không đầy đủ hoặc không chính xác trong thông tin trên trang web này do thiếu sót về công nghệ.

Thông tin và ý kiến có thể thay đổi mà không báo trước. Bạn nên kiểm tra với một cố vấn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. FP Markets không bắt buộc phải cập nhật cho bạn bất kỳ sửa đổi nào đối với thông tin có trong trang web này.

Không có lời khuyên cá nhân
Thông tin trên trang web này không nên được hiểu là lời khuyên về sản phẩm tài chính cá nhân. Thông tin chỉ là thông tin chung và không tính đến một hoặc nhiều mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch trên cơ sở thông tin trên trang web này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá xem thông tin trên trang web này có phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu cụ thể của bạn hay không. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của một cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập.

Thông tin trên trang web này không phải là khuyến nghị đầu tư vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào do FP Markets hoặc bất kỳ công ty tổ chức có liên quan nào cung cấp.

Bản quyền
Bản quyền của màn hình hiển thị các trang web, thông tin và tài liệu trong đó và cách sắp xếp (tài liệu) của chúng thuộc sở hữu của FP Markets trừ khi có quy định khác. Bạn có thể tải xuống một bản sao duy nhất của tài liệu và nếu cần thiết cho mục đích tham khảo, hãy giữ một bản sao tạm thời trong bộ nhớ cache của máy tính và tạo một bản cứng duy nhất của tài liệu. Bạn có thể thực hiện việc sử dụng tài liệu khác như được cho phép rõ ràng trên trang web này. Việc sử dụng trái phép tài liệu sẽ vi phạm quyền sở hữu bản quyền và bạn có thể bị kiện vì liên quan đến việc đó.

Ưu đãi và liên kết của bên thứ ba
Trên trang web này có thể có các tham chiếu đến các ưu đãi hoặc khuyến mãi được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với FP Markets hoặc các công ty liên quan của FP Markets. FP Markets không đảm bảo, bảo đảm hoặc tuyên bố về chất lượng, độ chính xác, khả năng bán được hoặc sự phù hợp với mục đích của hàng hóa hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Hàng hóa hoặc dịch vụ có được từ bên thứ ba được thực hiện với rủi ro của riêng bạn. FP Markets từ chối trách nhiệm pháp lý đối với mọi thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với trang web này. Bằng cách tạo liên kết đến trang web của bên thứ ba, FP Markets không xác nhận hoặc đề xuất bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông tin hoặc tài liệu có trên trang web đó, FP Markets cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc quảng cáo tại các trang web đó. Các trang web của bên thứ ba có thể cung cấp bảo mật kém hơn trang web này.

Giới hạn về nghĩa vụ
Trên trang web này có thể có các tham chiếu đến các ưu đãi hoặc khuyến mãi được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với FP Markets hoặc các công ty liên quan của FP Markets. FP Markets không đảm bảo, bảo đảm hoặc tuyên bố về chất lượng, độ chính xác, khả năng bán được hoặc sự phù hợp với mục đích của hàng hóa hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Hàng hóa hoặc dịch vụ có được từ bên thứ ba được thực hiện với rủi ro của riêng bạn. FP Markets từ chối trách nhiệm pháp lý đối với mọi thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với trang web này. Bằng cách tạo liên kết đến trang web của bên thứ ba, FP Markets không xác nhận hoặc đề xuất bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông tin hoặc tài liệu có trên trang web đó, FP Markets cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc quảng cáo tại các trang web đó. Các trang web của bên thứ ba có thể cung cấp bảo mật kém hơn trang web này.

Sở hữu trí tuệ
Nội dung trên trang web này là tài sản trí tuệ của FP Markets hoặc bên thứ ba bao gồm cả người cấp phép của chúng tôi và không được sao chép hoặc sử dụng theo cách khác trừ khi được cung cấp rõ ràng trên trang web này hoặc với sự đồng ý bằng văn bản của FP Markets. Nội dung này có thể bao gồm tên, thuật ngữ và dữ liệu có thể được xác định hoặc không bằng biểu tượng xác định nội dung đó dưới dạng tên, thuật ngữ hoặc mục mà bản quyền được yêu cầu hoặc nhãn hiệu được nắm giữ. Việc thiếu bất kỳ biểu tượng nào như vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, không nên được hiểu là tên, thuật ngữ hoặc dữ liệu không phải là trí tuệ của FP Markets hoặc bên thứ ba.

Bất kỳ tài sản trí tuệ của bên thứ ba nào được chúng tôi sử dụng trong nội dung trang web của chúng tôi không nên được hiểu là chủ sở hữu bên thứ ba tài trợ, xác nhận hoặc liên kết với chúng tôi hoặc với doanh nghiệp của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, cũng như họ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về khả năng tư vấn sản phẩm của chúng tôi.

Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép các trang web và hệ thống của FP Markets, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập trái phép vào hệ thống của FP Markets, sử dụng sai mật khẩu hoặc sử dụng sai bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được đăng trên một trang web. FP Markets có thể chấm dứt thỏa thuận này và quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nội dung trang web
Thông tin hoặc nội dung trên trang web này không được sao chép, điều chỉnh, tải lên bên thứ ba, liên kết, đóng khung, thực hiện công khai, phân phối hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp cần thiết để xem thông tin trên trang web này trên trình duyệt của bạn , hoặc khi được pháp luật cho phép, bằng bất kỳ quy trình nào mà không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản từ FP Markets.

Điều khoản bổ sung
Một số phần hoặc trang trên trang web này có thể chứa các điều khoản và điều kiện riêng biệt, bổ sung cho các điều khoản và điều kiện này. Trong trường hợp có xung đột, các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ chi phối các phần hoặc trang đó.

Thông tin quan trọng khác
Đôi khi, FP Markets và các bộ phận liên quan của công ty, giám đốc và nhân viên khác có thể quan tâm đến các sản phẩm tài chính và nhận được các lợi ích khác từ các giao dịch phát sinh do thông tin được truy cập thông qua trang web này.

Luật chi phối
Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật hiện hành ở New South Wales, Australia. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền và vô điều kiện của các tòa án New South Wales và của Tòa án Liên bang Úc.

Để xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, hãy nhấp vào liên kết bên dưới:
Chính sách bảo mật

Tham gia trong 3 bước dễ dàng
Bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay

1
Đăng ký
Điền đơn đăng ký nhanh chóng
và bảo mật của chúng tôi.
2
Giới thiệu
Nhận đường link theo dõi riêng
để bắt đầu ngay lập tức
3
Kiếm tiền
Theo dõi khách do bạn giới thiệu theo
thời gian thực và bắt đầu kiếm
tiền chiết khấu.

Trở thành
Đối tác FP Markets ngay hôm nay

By continuing you agree FP Markets affiliate terms and conditions.
fp markets telegram
Get instant Updates in Telegram