Chương trình Kết hợp

Được tốt nhất của cả hai thế giới

Chương trình Kết hợp

Chương trình năng động nhất của chúng tôi được thiết kế để tưởng thưởng đầy đủ cho thành công của bạn. Một chương trình kết hợp không giới hạn thu nhập của bạn đối với các khoản thanh toán một lần*. Đối tác Kết hợp giờ đây có thể hưởng lợi từ hoa hồng CPA, bên cạnh các khoản giảm giá theo thời gian thực khi khách hàng của bạn giao dịch. Tìm hiểu cách bạn có thể tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của mình bằng cách đăng ký ngay bây giờ.

seperator

Các tính năng chính của Chương trình Liên kết

check icon
Mô hình CPA cạnh tranh kết hợp với giảm giá dựa trên khối lượng – xem bảng bên dưới
check icon
Giới thiệu khách hàng nhanh chóng để chuyển đổi cao hơn
check icon
Cấu trúc thanh toán và giao dịch được tùy chỉnh nhiều tầng thông qua Cổng liên kết riêng của chúng tôi
check icon
Tài liệu tiếp thị kỹ thuật số cho tất cả các nhu cầu quảng cáo của bạn

Cấu trúc phần thưởng kết hợp

Cấp 1

Hoa hồng CPA: $200*

Tài khoản Raw lên đến $1,25 mỗi lô*

Tài khoản Standard chia sẻ chênh lệch lên tới 30%

Cấp 2

Hoa hồng CPA: $150*

Tài khoản Raw lên đến $1,25 mỗi lô*

Tài khoản Standard chia sẻ chênh lệch lên tới 30%

Cấp 3

Hoa hồng CPA: $100*

Tài khoản Raw lên đến $1,25 mỗi lô*

Tài khoản Standard chia sẻ chênh lệch lên tới 30%

* Áp dụng tiêu chí tiền gửi và khối lượng

Cấp 1

Quốc gia đủ điều kiện: Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Republic of Ireland, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom

Cấp 2

Quốc gia đủ điều kiện: Austria, Czech Republic, Finland, Hong Kong, Malaysia, Malta, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Spain, Slovakia

Cấp 3

Quốc gia đủ điều kiện: Tất cả những thứ khác

* Áp dụng tiêu chí tiền gửi và khối lượng

Truy cập tài liệu quảng cáo chuyển đổi cao với các công cụ tiếp thị của chúng tôi

TÌM HIỂU THÊM

Tham gia trong 3 bước dễ dàng
Bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay

1
Đăng ký
Điền đơn đăng ký nhanh chóng
và bảo mật của chúng tôi.
2
Giới thiệu
Nhận đường link theo dõi riêng
để bắt đầu ngay lập tức
3
Kiếm tiền
Theo dõi khách do bạn giới thiệu theo
thời gian thực và bắt đầu kiếm
tiền chiết khấu.
fp markets telegram
Get instant Updates in Telegram