Quản lý tiền

Chương trình Quản lý tiền

Trọng tâm của việc cung cấp dịch vụ forex của FP Markets là sự linh hoạt với cả hai mô hình phân bổ Quản lý Đa tài khoản (Multi Account Manager, MAM) và Quản lý Phân bổ theo Phần trăm (Percent Allocation Management Model, PAMM). FP Markets cung cấp Mạng Liên lạc Điện tử (ECN) với độ thanh khoản sâu và spreads hẹp cho phép người quản lý tiền tận hưởng khối lượng lớn ở mức giá mà họ yêu cầu. Do đó, cả MAMs và PAMMs có thể cung cấp cho các nhà quản lý khả năng kiểm soát chặt chẽ hơn mà họ cần để tối đa hóa lợi nhuận.

seperator

Chương trình Quản lý tiền
Các đặc điểm chính

check icon
Nhiều phương thức phân bổ giao dịch có sẵn như Lô, theo Phần trăm, theo Tỷ lệ
check icon
Điều kiện giao dịch có thể tùy chỉnh bao gồm hoa hồng, phí, phí thực hiện v.v.
check icon
Tự động tính tiền hoa hồng và phí thực hiện để rút dễ dàng
check icon
Nhiều phương thức phân bổ giao dịch bao gồm Cổ phiếu, Lô và Phần trăm
check icon
Báo cáo và phân tích toàn diện theo thời gian thực cho quản lý và khách hàng
check icon
Thêm/rút tiền mà không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch
check icon
Tất cả các loại lệnh bao gồm limit, stop và market đều được chấp nhận

Tham gia trong 3 bước dễ dàng
Bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay

1
Đăng ký
Điền đơn đăng ký nhanh chóng
và bảo mật của chúng tôi.
2
Giới thiệu
Nhận đường link theo dõi riêng
để bắt đầu ngay lập tức
3
Kiếm tiền
Theo dõi khách do bạn giới thiệu theo
thời gian thực và bắt đầu kiếm
tiền chiết khấu.

Lợi ích của Chương trình Quản lý tiền

icon
Thêm/rút tiền mà không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch
icon
Giải pháp cho giao dịch Chuyên gia cố vấn (EA)
icon
Phân bổ giao dịch nhanh chóng từ tài khoản MAM Chính sang các tài khoản MAM phụ
icon
Phạm vi đa sản phẩm rộng lớn trên nhiều thị trường
icon
Báo cáo và phân tích toàn diện theo thời gian thực cho quản lý và khách hàng
icon
Được tạo riêng cho các Nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp

Trở thành
Đối tác FP Markets ngay hôm nay

By continuing you agree FP Markets affiliate terms and conditions.
fp markets telegram
Get instant Updates in Telegram