Quan hệ đối tác kết hợp

Mẫu đơn đăng ký

Chi tiết đối tác liên kết


Bạn quảng bá FP Markets như thế nào?

VUI LÒNG CHỌN TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG THỨC MÀ BẠN ÁP DỤNG

Website
Mạng xã hội
Cung cấp tín hiệu
Google
PPC
Khác

VUI LÒNG CHỈ RA TẤT CẢ CÁC LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI VÀ TRANG WEB


Bạn có đang là đối tác liên kết với bất kỳ nhà môi giới nào khác không?

Vui lòng chọn một

Không

Please specify which brokers


What is your conversion rate with other brokers?

Vui lòng chọn một

3-5%
5-10%
10-15%
20%+

Số lượng khách hàng dự kiến bạn sẽ giới thiệu hàng tháng

Vui lòng chọn một

0-10
10-50
50+

Tổng tiền gửi nạp dự kiến mỗi tháng

Vui lòng chọn một

100–1,000 USD
1,000–5,000 USD
5,000–10,000 USD
10,000+ USD

Bạn đã hoạt động với tư cách là một đối tác liên kết Forex trong bao lâu?

Vui lòng chọn một

Chưa kinh nghiệm
Ít hơn một năm
1 đến 5 năm
Trên 5 năm

Bạn đang nhắm mục tiêu khu vực nào

VUI LÒNG CHỌN TẤT CẢ CÁC KHU VỰC MÀ BẠN HƯỚNG ĐẾN

Châu Á
Châu Phi
Châu Âu
Nam Mỹ
Australia
Khác

Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên kết của FP Markets.
fp markets telegram
Get instant Updates in Telegram